kanaat fikir fikir tarihinin tanıdığı en büyük Hristiyan filozoflarından bir tanesidir. Platon ve Aristotales classic dünya ya da Yunan felsefesi amacıyla neyse, Orta Çağ Orta Çağ felsefesi amacıyla de Thomas Aquinas akla gelir.

Thomas Aquinas, 1225 senesinde Sicilya Krallığının Aquino kasabasında, Lord bir baba ve soylu bir annenin yedinci çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Theodora Rossi, babası Landulf of Aquino’dur. Mary, Theodora, James, Martha, Landulf, Ronald, Aimo adlarında 7 kardeşi vardı. Aquinalı Thomas olarak da tanınmıştır. Thomas Aquinas, 5 yaşından itibaren Benediktin Tarikatına bağlı Monte Cassino manastırında eğitim hayatına başladı. 14 yaşına kadar burada eğitim aldıktan sonra 1239 senesinde evine döner. Daha sonra Napoli Üniversitesinde 6 sene fen, tarih, felsefe eğitimi alır. Eğitimi esnasında Dominikenlere (bir katolik tarikat) katılır.
Thomas Aquinas Napoli’deki bir okulda 19 yaşına kadar özellptem artes liberales) üstünde Üstünde yoğunlaşan bir eğitim aldı. kendine ders veren hocaları çoğunluklu olarak Aristotales’çiydiler. Thomas Aquinas’ın annesi Theodora, Thomasın Dominikenlere katılmasını hoşgörmez. Thomas 19 yaşına geldiği zaman, annesinin baskısından kurtulmak amacıyla Dominiklerin sayesinde evvel Romaya, sonra da Parise gitmeyi kararlaştırır. Bu planla yola yıkan Thomas, şimdilik Şimdilik Romaya varamadan erkek kardeşleri doğrulusunda yönünden yönünden doğrultusundan yakalanır ve Frosinonedeki bir kaleye götürülür ve burada 1 sene süresince tutulur. Bu süreçte onu kararından vazgeçiremeyen ailesi en sonucunda üniversiteye yazılmasına izin vermek mecburiyetinde kaldı.

Napoli’den sonra Paris ve Köln Üniversitelerinde de onra gittiği Köln’de aldığı dört senelik eğitimle “bakolarya” derecesi alan Thomas hem öğretmenlik uygulamak gerçekleştirmek hem de teoloji “master”ı uygulamak gerçekleştirmek amacıyla yeniden yine Paris’e döner. Aristotales’çi düşünceler ile beraber eş güdümlü bir arada Beraber 31 yaşında iken 1256 senesinde master unvanı alır ve Paris Üniversitesinde açılmış olan Dominikenlere ait 2 kürsüden birinin başına geçer.

1272 senesinde memleketine döndü. Napoli Üniversitesi’nde çalışmaya başladı.

Thomas Aquinas’ın fikrine göre Allah tektir. Bu Allah salt ruhtur ve yetkindir. Tanrıdan sonra melekler bulunmaktadır, meleklerin de bedensel varlıkları yoktur, onlar da bedensiz ruhlardır. Varlıklar hiyerarşisinde meleklerden sonra insanlar gelir. İnsan Tanrıya ulaşma yolunda geliştikçe mutlu olur. Bu amaçla sevinç sevinç servette, şöhrette, tensel isteklerde değildir aynı vakitte ahlaklı, erdemli davranışlarda da değildir. ebedi sayısız mutluluğa ulaşmak fakat yalnız fakat Fakat Tanrının lütfu ile olanaklıdır. çünkü insanın yazgısı Ademin işlediği günahtan kaynaklı, ötürü ötürü Dolayı Dolayı ebedi sayısız ceza çekmektir.

Yönetici erkini, toplumu amacına, iyiliğe, mutluluğa ulaştırmak yolunda çalışması koşuluyla Tanrıdan almıştır. fakat yalnız fakat Fakat toplumun hedefi öte dünya mutluluğuna yönelik bir amaçtır. Toplumu bu hedefe ulaştırmak ise, yöneticilerin değil din adamlarının görevidir.

Yöneticiler, din adamlarının toplumu bu hedefe ulaştırma yönündeki çabaları amacıyla düzeni ve barışı sağlamalıdır. Yönetici iktidarını Tanrıdan almıştır ve bu yasa bütün Bütün insanlar amacıyla geçerli natural bir yasadır. Yönetici iktidarını Tanrıdan almış olmakla beraber, eş güdümlü bir arada Beraber iktidarı sınırsız değildir. Tanrısal kaynaklı yasalarla sınırlıdır. Thomas, yönetici, tiranlığa kaydığında kilisenin onu indirebileceğini söylemiştir. Thomas, toplumu yasalara göre değil, kendi çıkarlarına göre keyfen ve zorbalıkla yönetenleri tiran olarak kabul eder.

Dünyada bir natural birde suni nesneler bulunmaktadır. natural nesnelerin yaratıcısı tanrıdır. İnsan elinyaratılmaz yalnızca üretilir. bundan dolayı Allah yaratıcı insan üreticidir.

Thomas Aquinas, Papalık doğrulusunda yönünden yönünden doğrultusundan 1322 senesinde Aziz ilân edilmiştir.

Hristiyanlık teolojisine yaptığı katkılar ve verilen yapıtlar ile ölümünden aşağı yukarı 300 sene sonra 1567de Papa V. Pius doğrulusunda yönünden yönünden doğrultusundan Katolik Kilisesinin uluları arasına yükseltilir. 1879da Papa XIII. Leo, Thomasın öğretilerini teolojinin esası olarak kabul eder. böylelikle bu sayede Bu sayede bu sayede Thomasın görüşleri Katolik Kilisesinin resmi fikiri haline gelmiş olur. 1914te, Onun görüşlerini tartışmak günaha girmekle eş anlamlı kabul edilmiştir. 1917de ise Kilise yasası, Aquinalı Thomasın görüşlerini Kilisenin resm̟î fikiri ilan etmiştir.

Kendisinden ileri tüm Tüm bir felsefe tarihini derinden etkilemiş çok mühim bir düşünür olan Thomas Aquinas, politika felsefesi bölümünde da Aristotales gibi düşünür. Şu farkla ki, Aristotales’in şehir şehir devletinin meydaan getirdiği meydana getirdiği yarattığı genel genel genel genel çerçeve içersinde içerisinde düşündüğü ve insanın salt bu dünyadaki amacını öneme aldığı yerde, feodal devresinin zamanın Zamanın düşünürü olan Thomas, insanın natural amacına ek olarak, o kişinin Tanrı’ya olan yönelimini de öneme almıştır. Bu bağlamda, insanı toplumsal bir hayvan, devleti de natural bir kurum olarak gören filozof, insanın tinsel yaşamıyla alakalı konular söz hususu olduğunda, devletin Kiliseye tabi olması gerekliliğini söylemiştir.

Thomas Aquinas, Papa 10. Gregory (1210-1276) doğrulusunda yönünden yönünden doğrultusundan Paris’te bir konferansa çağrıldı. fakat yalnız fakat Fakat hastalandı ve yolda öldü. 7 Mart 1274 tarihinde Fossanova Abbey, Priverno, İtalya’da 49 yaşında ölmüştür.

1879 senesinde Thomasçı öğreti teolojinin gerçek temmi fikiri durumuna gelmiştir. 1914’de Thomas’ın görüşlerine karşı çıkmak günaha girmek sayılmış ve 1917’de yürürlüğe giren Kilise yasası ile Thomas’ın öğretileri Katolikliğin resmi fikiri durumuna gelmiştir.

Kitapları :
Summa Contra Gentiles (Kafirlere Karşı)
Summa Theologica (Teolojiye Dair Savunma )
De Principiis Naturae (Doğanın İlkeleri Üstüne)
De Ente et Essentia (Öz ve Varoluş Üzerine)
De Unitate İntellectus (Aklın Birliği Üstüne)


Yorumlar
Yorum yazın

Bir yorum yazın