Hormonların salgılanma sürelerine göre bedeni izleyen Canan Karatay çoğu diyet programı uygulaması ile kendi kuramını geliştirmiştir.
Canan Karatay, 2 Mart 1943 tarihinde Elazığda İzzetpaşa Mahallesi’ndeki Gazi Caddesi üzerindeki bahçeli evlerinde ikinci çocuk olarak doğmuştur. Evlenmeden önceki adı ve soyadı Canan Efendigil’dir. Aslen Harput’lu olan Annesi fizik öğretmeni Vasfiye Efendigil ve babası Avukat Ömer Naimi Efendigil’dir. 4 kız kardeştirler.

İlkokulu, Elazığ Atatürk İlkokulu’nda okudu. İlkokul bittikten sonra Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nde okumak amacıyla 11 yaşında İstanbul’a gönderildi ve yatılı olarak okudu. İstanbul Üsküdar Amerikan Kız Lisesinden 1961 senesinde mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini ise 1967 senesinde bitirdi. Tıp fakültesinde okuyorken, yaz tatillerinde Eskişehir Bardakçı Köyü ve Gaziantep Nizip’te gönüllü olarak çalıştı.

İhtisasını ise Üniversitesi Tıp Fakültesi Tedavi Kliniğinde iç hastalıkları Eksperi olarak 1972 senesinde tamamladı. İngiliz hükumeti hükumeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Centerda kardiyoloji bölümünde uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniğinde baş asistan olarak çalıştı.

Bu sırada Türkiye’de bir kardiyolog olarak (cerrahi yardım almaksızın) bir ilki gerçekleştirdi. Kalıcı ve geçici kalp pili implantasyonu tekniğini başarı ile uyguladı. Koroner Yoğun Bakım’da ‘Vena Subklavya Ponksiyon’ tekniğini yerleştirdi.

1976-1978 yılları arasında, Güney Afrika Cape Town Üniversitesi Groote Schuur Hastanesi’nde, dünyada ilk kez kalp nakli ameliyatını gerçekleştirmiş olan Christiaan Barnard’ın ekibinde çalıştı. “Cardiac Registrar” Cape Town Üniversitesi, Groote Schuur Hastanesi Kardioloji alanında, Judkinsin asistanı olarak koroner anjiografi ve hemodinamik eğitim. Kalp transplantasyonu yapılmış olan çift kalbli hastalarda hemodinamik ve anjiografik çalışma ile Doçentlik tezini kalp nakli yapılmış hastalar üstünde Üstünde gerçekleştirdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 1979 senesinde doçent oldu. 1979 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından olan, öğretim delegesi Ali Başak KARATAY ile evlendi.

1979 ve 1980 senelerinde, Toros Aladağlarda, ve Tunceli Munzur Dağlarında, köylerde kalp hastalıkları taraması yaptı ve Kalp hastalarının, İstanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsüne yatmalarını sağlayarak, tedavilerini gerçekleştirdi.

1986 senesine kadar İstanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsü, Haseki hastanesinde Kardiolog olarak çalıştı.

1987 senesinde eşinin Syracuse Üniversitesi’nde, matematik felsefesi çalışmaları nedeniyle, ABD’de New York vilayetinde ilçesinde Tespit edilen tespit edilen ve bir üniversite kenti olan Syracuse’a gittiler. Kardiyolog olarak New York State Universitesi Health and Science Tıp Fakültesi, kardiovasküler inceleme tetkik laboratuvarında kıdemli şef olarak çoğu bilimsel inceleme tetkik yürüttü. Çalışmaları tıp dergilerinde yayımlandı. detaylı toplantılarda konferanslar verdi.

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde, Cape Town’da eğitimini görmüş bulunduğu (şu anda ülkemizde süregelen bir şekilde uygulanmakta olan) ‘femoral arter’ yolu kullanılarak uygulanan oluşturulan koroner anjiyografi tekniğini (Judgkin tekniği) gene tekrar ilk kez ülkemizde uyguladı ve bu programlamayı ülkemize yerleştirdi. 1987-1995 yılları arasında State University of New York Health Science’de kalp hastalıkları alanlarında incelemeler yaptı. State University of New York Health and Science Center, Medical Department of Medicine-Cardiovascular Research laboratuarında Senior Research Scientist olarak inceleme tetkik yapma ve yürütme. (650 adet farenin sol koroner arterini bağlıyarak akut iskemi-infarktüs geliştirerek aritmiler üstüne ilaç ve reperfüzyonun tesirlerini incelemek, ilaveten bunun dışında Hem de 86 domuzda kalp tamponadı yaparak hemodinamik ve EKG çalışması yaptı.

1998 senesinde İstanbul Üniversitesi Kardioloji Enstitüsü, Haseki hastanesinde İç ve Kalp Hastalıkları bölümünde Profesör oldu.

1996-1997 senelerinde 13 ay vakit ile, Gaziantep’te Sani KONUKOĞLU Tıp Merkezi’nin kuruluşunda ve 1997-1999 yılları arasında İstanbul’daki bir özel hastanede, ‘koroner yoğun bakım’, hemodinami, non-invasif ve ‘koroner anjiyografi laboratuvarları’nı kurdu. Bu hastanelerde koroner by-pass ameliyatlarının ilk kez yapılmasının başlatılmasını sağladı.

1997-2002 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002-2006 yılları arasında da Kadir Has Üniversitesi . 2002 senesinde kardiyoloji bölümünde yaptığı çalışmalardan kaynaklı ötürü ötürü Dolayı Dolayı European Cardiologist Avrupa kardiologu diplomasını aldı.

2006-2010 yılları arasında Türkiye’de ilk ve tek sıhhat Sıhhat üniversitesi olan İstanbul Bilim Üniversitesi’nde rektörlük yaptı. 2002-2012 yılları arasında İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları’nda öğretim delegesi olarak çalıştı. halen halen 2012 yılından beri de Kadıköy Florence Nightingale Hastanesinde İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Profesörü olarak çalışmaktadır.

Kolesterole Kuşkuyla Bakanların Uluslararası Ağı (The International Network Of Cholesterol Skeptics – THINCS) ve Uluslararası D Vitamini Konseyi üyesidir. Bu oluşumlardaki başka üyeler ile daimi devamlı devamlı SIK SIK sıksık bilgi alışverişinde bulunuyor ve tartışmalara aktif olarak katılmaktadır.

Profesör Canan Karatayın British Heart Journal, Cardiovascular Research, American Journal of Emergency Medicine, Europace, British Journal of Nutrition ve Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi gibi yerli ve yabancı çoğu bilimsel dergide çalışmaları yayınlanmıştır.

Canan (Efendigil) Karatay, 1979 yılından beri öğretim delegesi Ali Başak Karatay ile evlidir. Mehmet Rahmi Karatay (d.1983) isminde bir oğlu vardır.

Hormonların salgılanma sürelerine göre bedeni izleyen Canan Karatay çoğu diyet programı uygulaması ile kendi kuramını geliştirmiştir. Bilinenin aksine Canan Karatay zayıflamak amacıyla yalnızca iki öğün yenmesini tavsiye etmektedir. bedenin ikiden çok yemekle kilo alacağını belirtmektedir. bireyin kilo vermesi amacıyla en az 5 saat aç durup yemek yememiş olması gerekliliğini belirtmektedir. bireyin 5 saatlik açlık sonucunda bedeninin leptin hormonu üretmesi metabolizmanın çalışmasını karşılamaktadır. Leptin hormonu bedenin gereksinimi olan yakıtın kullanılmasını gerçekleştiren bir hormondur. Leptin hormonu salgılandığı prosese bedende yağ yakımına devam edecektir. Protein alımı arttırılıp karbonhidrat alımı azaltıldığı vakit vakit beden otomatik olarak depolanmış yağlardan kullanıldığını ve yeniden yine alınmamak üzere kiloların gittiği bilimsel çalışmalar dayandırılarak Canan Karatay doğrulusunda yönünden yönünden doğrultusundan da ifade edilmektedir.

Canan Karatay, Türk Halkının sıhhatli kalması hedefiyle, için suretiyle 6 kitap kaleme almıştır.

Yayınladığı Kitapları :
Karatay Diyeti
Karatay Diyetiyle hayat hayat Hayat Boyu Sağlık
Karatay Mutfağı
Obezite ve Diyabete Çözüm Var!
Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi
Anne Adayları ve Hamileler amacıyla Karatay Diyeti

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
1968 – Türk Tabibler Birliği.
1974 – Türk Kardioloji Derneği.
2002 – Fellow of the Scientific Council of International Colege of Angiolog (FICA).
2002 – Avrupa Tıp Eğitimi Derneği delegesi (Association for Medical Education in Europe-AMEE
2002 – Uluslararası Tıp Eğitimi Derneği Üyesi(An International Association Medical Education)
2006 – Uluslararası Kadın Rektörler Komitesi Üyesi


Yorumlar
Yorum yazın

Bir yorum yazın